workman 跨域请求如何设置,各位大神

L

截图
已设置 Access-Control-Allow-Origin 请求还是跨域这是什么问题

2023 3 0
3个回答

2548a

设置跨域后还报错,大概率是你这个接口报错了,这样一样会报跨域错误的,去看看日志文件有没有错误信息

 • L 2022-07-07

  解决了,感谢大佬

 • aria 2022-07-08

  解决了就说明解决的方法和步骤吧,这样后面再有人遇到这样的问题就不要再发贴了请教了,明明是发贴问了,悄悄解决了也不说个方法是几个意思 ?

 • ontheway 2022-07-12

  哈哈,原因就是他的代码报错了,不好意说

2548a

下面是设置跨域中间件代码,确定跨域设置好的话,就去检查代码是否报错了

    $response = $request->method() == 'OPTIONS' ? response('') : $next($request);
    $response->withHeaders([
      'Access-Control-Allow-Credentials' => 'true',
      'Access-Control-Allow-Origin' => $request->header('Origin', '*'),
      'Access-Control-Allow-Methods' => '*',
      'Access-Control-Allow-Headers' => '*',
    ]);

    return $response;
 • 2548a 2022-07-07

  有毒,*号被吃了,编辑的时候又有

owenzhang
 • 暂无评论
年代过于久远,无法发表回答
🔝