webman控制器方法的参数注入

sunwenzheng

webman控制器方法的参数注入

webman 没有使用php-di,是内部自己实现的注入

代码如下,一看就懂

https://github.com/walkor/webman-framework/blob/1f4ceb3e2a8ec0f286e706509997cec63964a4e9/src/App.php#L317

protected static function getCallback 方法
截图

https://github.com/walkor/webman-framework/blob/1f4ceb3e2a8ec0f286e706509997cec63964a4e9/src/App.php#L435
截图

这里是重点
https://github.com/walkor/webman-framework/blob/1f4ceb3e2a8ec0f286e706509997cec63964a4e9/src/App.php#L451
截图

最后是实例化的地方
截图

194 1 0
1个评论

27025011

怎么使用?什么场景下用?

  • 暂无评论

sunwenzheng

980
积分
0
获赞数
0
粉丝数
2022-08-02 加入
🔝